Lehké kulomety (Light Machine Guns)

Heckler & Koch HK21 Ruchnoy Pulemjot Kalashnikova 74
M60 Stoner 63